Home » Tin Tức » Bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2015 và nhiều năm tiếp theo

Bất động sản là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2015 và nhiều năm tiếp theo

Thị trường bất động sản đã được cho là chạm đáy và đang trên đà phục hồi, năm 2015 bất động sản sẽ là kênh đầu tư rất hấp dẫn, bởi thị trường đang dần đi lên cùng với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi là việc giảm lãi suất của ngân hàng đã tác dộng mạnh mẽ tới thị trường bất động sản, đánh tan thời kỳ đóng băng của BĐS và bằng đà phục hồi bền vững