Home » Tin Tức » Thành phố Hồ Chí Minh lấp rạch làm dự án

Thành phố Hồ Chí Minh lấp rạch làm dự án

Hàng loạt dự án ở Hồ Chí Mình được cơ quan chức năng tạo điều kiện cho lấp rạch, có những dự án buộc phải tạo lại hồ điều tiết để bù lại rạch đã lấp nhưng chủ đầu tư không thực hiện sẽ gây lại hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái cũng nhưng hiện tượng ngập nước trong thành phố.

Tại quận 7 một dự án gần rạch Cả Cấm đã lấp rạch không dưới 3.000m2, Theo hồ sơ của dự án, chủ đầu tư xây dựng bờ kè trên rạch Cả Cấm đúng quy hoạch 1/500 đã được duyệt. UBND quận 7 nhận thiếu sót khi duyệt quy hoạch 1/500 của dự án trên mà không có hồ điều tiết. hiện tại dự án này chỉ còn khoảng 600m2 để xây hồ điều tiết , Công ty đề xuất một số biện pháp như thay thế diện tích hồ điều tiết còn thiếu bằng việc tăng kích thước hệ thống cống thoát nước mưađể bảo đảm thoát nước cho toàn bộ khu dân cư phía trong dự án ra rạch Cả Cấm.

Việc cho phép các dự án được phép lấp rạch, triển khai phát triển hạ tầng những khu trũng làm thu hẹp diện tích chứa nước là một nguyên nhân gây ngập nước đã được các nhà khoa học cảnh báo từ lâu.