Home » Tin Tức » Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2015

Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2015

Thông Báo Lịch Nghỉ Tết Dương Lịch 2015

Tập đoàn SSG Group, đại diện ông Đinh Ngọc Ninh trân trọng thông báo lịch nghỉ tết Dương Lịch 2015 của  tập đoàn SSG Group đến toàn thể CB- NV , các công ty thành viên cũng như đối tác tập đoàn.

Tập đoàn sẽ bắt đầu nghỉ lễ vào ngày 01/01/2015-> đến hết ngày 04/01/2015, bắt đầu làm việc lại bình thường vào ngày 05/01/2015.

Thứ bảy, ngày 27/12/2014, toàn thể nhân viên sẽ đi làm từ 8:00 -> 17:00 để nghỉ thứ sáu ngày 02/01/2015

Nay thông báo cho toàn thể CB-NV tập đoàn, các công ty thành viên cũng như đối tác của tập đoàn biết để liên hệ công tác…

Đề nghị CB-NV khối văn phòng tập đoàn thực hiện thông báo này. Riêng các đơn vị căn hộ Cape Pearl, Căn hộ Bình An Pearl  tùy theo tình hình kinh doanh thực tế để áp dụng lịch nghỉ Tết cho phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.